Bemutatkozás

Egyesületünk 2007-ben alakult az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) baráti köreként, 16 rendes és 18 pártoló taggal. Kezdetektől közhasznú egyesületként dolgozunk. A szervezet kizárólag önkéntes szerveződés útján, önkéntesekkel és a közművelődés támogatása érdekében jött létre és működik, ezt az alapelvet mind a mai napig betartjuk. 10 éves működésünk azt bizonyítja, hogy céltevékenységünknek - minden nehézség ellenére - ma is eleget tudunk tenni.

Az egyesület alapító okiratban foglalt fő tevékenységi köre:

  • Az OIK kulturális és szakmai tevékenységének valamint működésének támogatása.
  • Pályázatok elkészítése.
  • Kulturális rendezvények szervezése.
  • Könyvtári dokumentumok beszerzésének segítése – ennek érdekében adománygyűjtések szervezése, szponzorok felkutatása.
  • A könyvtár ismertségének növelése.
  • A kisebbségek és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a kultúraközvetítés és az információ források bővítésének segítségével.
  • A tagok és pártoló tagok rendszeres tájékoztatása a könyvtár munkájáról, problémáiról, programjairól, számukra egyéni programok szervezése (látogatás más könyvtárakban, más civil szervezetek bemutatása).

Egyesületünk eddigi tevékenysége során közel 570.000 Ft adománnyal segítette az Országos Idegennyelvű Könyvtár működését és állományának gyarapítását.

Fennállásunk 10 éve alatt 23 rendezvényt szerveztünk, 19 pályázaton összesen 2 millió 500 ezer forintnyi állami illetve önkormányzati támogatást nyertünk el, melyet részben működésünk fenntartására, nagyobb részben rendezvények szervezésére fordítottunk.

Tevékenységünk társadalmi haszna: minél több elégedett könyvtárlátogató, széles rétegek kulturális élményhez juttatása ingyenes rendezvények által.

.