Küldetésünk

A gazdasági és társadalmi változásokkal, valamint az Európai Unióba történő belépéssel egyre fontosabbá válik, felértékelődik a nyilvános könyvtárak szerepe. Ennek megfelelően a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület legfontosabb feladatának tekinti az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) tevékenységéhez kapcsolódóan az idegen nyelvek tanulásának, tanításának a nyelvtudás szinten tartásának segítését, továbbá a könyvtári kultúra iránt érdeklődő személyek összefogását és mozgósítását. A humán kultúra (irodalomtudomány, nyelvtudomány, zenetudomány) bármely hordozón megjelent, magas színvonalú alkotásainak megismertetését, gyűjtésének támogatását, beleértve ezek idegen nyelven történő megismerhetőségét. Kiemelt céljai közé tartozik a hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek bemutatása. Célja továbbá az OIK szolgáltatásainak fejlesztése, kultúra közvetítő szerepének támogatása.